1.6 Goede gewoontes en het handgebaar

Let op: De uitgewerkte oefening voor het handgebaar kun je vinden in module 5 – Bezoek.

Goede gewoontes

Dit zijn gewoontes die je jezelf eigen maakt om het je hond makkelijker te maken. Goede gewoonte sluiten aan bij de natuurlijke behoeftes van je hond. Ze zorgen ervoor dat jouw hond zich veilig kan voelen. Goede gewoontes kunnen zijn:

– Loop nooit recht op een vreemde hond of persoon af. Zie je iemand aankomen vergroot dan tijdig je afstand. Recht op iemand af lopen komt dreigend over voor veel honden en spanning neemt toe. Dit is wanneer sommige honden plat op de grond kunnen gaan liggen -> freeze of juist erg aan de riem gaan trekken en gek gaan doen -> Fiddle about. Maar ook kan de spanning zo oplopen dat je hond uitvalt -> Fight, of je hond wil weg uit de situatie -> Flight. Dit doe je bij alle vreemde mensen en andere honden, curven aka bochtjes lopen -> Netjes hondengedrag.

– Bezoek dat binnenkomt begroet de hond niet door hem aan te raken of te bukken naar de hond, over de hond heen hangen of jezelf verlagen naar het niveau van de hond kan intimiderend zijn. De meeste honden stellen het op prijs om eerst informatie te kunnen verzamelen door te mogen snuffelen, geef ze hier de ruimte voor.

– Bochtjes lopen of te wel curve. Dit is netjes hondengedrag zoals hierboven al beschreven stond. Het oversteken komt hier aan tegemoet. Loopt nooit recht met je hond op iemand af. Curve ook altijd naar een hond toe i.p.v. recht erop af lopen.

– Hou altijd  de voor jouw hond veilige afstand aan. Dit is de afstand vanaf waar de hond zich neutraal of goed voelt naar een prikkel toe. De hond geeft vanaf die afstand dus geen reactie naar de prikkel.

– Opsplitsen, gebruik hekjes, auto’s , prullenbakken enz. als opsplitsing naar een prikkel toe. De hond zal zich hierdoor veiliger voelen. Je kan ook mensen gebruiken om op te splitsen. Hoe meer mensen er tussen de hond en de enge prikkel lopen hoe meer de hond kalmeert.

-Leer het hangebaar aan, een non-verbale manier van communiceren waarin je jouw hond, of die van een andere laat zien: I mean you no harm.

Het lijstje van goede gewoontes is aan te vullen met alles dat ten goede komt aan jouw hond en dat je makkelijk toe kan passen. Deze goede gewoontes zullen bijdragen aan het welzijn van je hond. Eenmaal eigen kan je ze altijd toe passen. Na ongeveer drie weken consequent toepassen zul je merken dat je hond zich deze gewoontes eigen heeft gemaakt. En ook steeds kalmer zal reageren naar een prikkel toe.